Jalkahoitola Päivi Kuusisto

Terveydenhoidollista jalkahoitoa

Hyvää oloa kaikille jaloille!

Jalkahoidon tavoitteena on ennaltaehkäistä jalkaongelmia ja hoitaa jo olemassa olevia vaivoja. Hoitamalla säännöllisesti jalkoja ylläpidetään jalkaterveyttä ja ehkäistään jalkavaivoja. Terveet jalat, joissa ei ole kipua tuovat hyvää oloa ja parantavat kokonaishyvinvointia.

Hoitolassa jalkahoito suunnitellaan yksilöllisesti ja asiakkaan tarpeet huomioiden.  Terveydenhuollon ammattilaisena osaan huomioida erilaiset sairaudet jalkahoidossa esim. diabetes, reuma, tuki-, ja liikuntaelinsairaudet, jotka vaikuttavat jalkaterveyteen sairauden eri vaiheissa. Nämä huomioidaan jalkahoidon toteuttamisessa. Tarvittaessa asiakas ohjataan muualle terveydenhuollon piiriin esim. jalkaterapeutille, haavanhoitajalle tai lääkäriin.